Suzie is een app die jou helpt. Altijd en overal.

Scroll verder

Ik ben er als je me nodig hebt. Als je het even moeilijk hebt of als je ongewenste prikkels ervaart. Ik help je om weer rustig te worden. Zodat je eenvoudig uit je crisis komt en je snel weer veilig bent.

Ik geef je tips of reik je dingen aan die jij fijn vindt: je eigen foto’s, filmpjes, of je favoriete muziek. Je kunt mij gebruiken wanneer je een persoonlijk plan wilt hebben om jezelf in moeilijke situaties te helpen.

Ik ben suzie en ik ben er voor jou.

Suzie biedt ondersteuning bij…

Emotieregulatie

Gedragsverandering

Crisismanagement

De app kan gebruikt worden bij verschillende doelgroepen:

Cliënten met uiteenlopende problematiek: psychische problemen, psychiatrische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving.

Cliënten van alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Cliënten binnen verschillende behandelsettings: ambulant, deeltijd, klinisch, wonen en forensisch.

Doel van gebruik van de app is:

Suzie v.s. signaleringsplan

Het voordeel van de app boven een papieren of digitale versie van een signaleringsplan is dat de inhoud van de app kan worden aangepast aan de individuele wensen en noden van de gebruiker. Bovendien is de app altijd binnen handbereik via de mobiele telefoon. 

De app bevat tips die de gebruiker kan aanpassen en/of toevoegen, maar er kunnen ook persoonlijke foto’s, filmpjes en muziek in worden opgeslagen. Via de app kunnen contactpersonen gemakkelijk worden bereikt.

Dankzij het logboek heeft de gebruiker zelf inzicht in  de momenten waarop hij of zij het moeilijk had of ongewenste prikkels ervoer. Dit logboek kan hij eventueel tijdens een gesprek met zijn of haar behandelaar delen.

Goed om te weten

Alle informatie (bijv. tekst, foto’s, video’s, contactgegevens) die in de app worden geplaatst, worden enkel op de telefoon van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie is van de gebruiker en alleen voor de gebruiker toegankelijk.

Niemand anders kan zien wat de gebruiker in de app heeft gezet of hoe en wanneer de gebruiker de app gebruikt. Als de gebruiker hulp nodig heeft, is hij of zij zelf verantwoordelijk om tijdig om hulp te vragen. De app kan daarbij helpen, maar neemt dit niet van de gebruiker over. Wil je meer weten, lees dan eerst de volledige tekst in het privacy statement en de disclaimer.

Over

De app is intellectueel eigendom van drs. M. Westera, psychotherapeut en GIOS, werkzaam bij Verslavingszorg Noord Nederland. Desgevraagd kan deskundigheidsbevordering worden geboden ten aanzien van het gebruik en toepassing van de app. Tevens vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar het effect van het gebruik ervan. Neem hiervoor contact op via info@suzie.nl.

Download Suzie op je mobiel